LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

11/11/2015 8:46:10 AM

1.  Trần Đức Hiền

Họ, tên

Trần Đức Hiền

Ngày sinh

03-09-1962

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Đảm bảo CLGD

Học vị

Chuyên ngành

Tiến sĩ    Năm: 1998

Chính trị học

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Leipzig, CHLB Đức

Ngành học:  Chính trị học

Năm tốt nghiệp: 1984

2.     Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

    Nơi đào tạo:

- Tiến sĩ chuyên ngành:  Chính trị học Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Đại học Leipzig, CHLB Đức

    Tên luận án: “Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường”.

3. Ngoại ngữ 

1. Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: B

2. Tiếng Đức Mức độ sử dụng: D (Nói viết thành thạo)

 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

6/1999-2002

Tổ Chính trị-Trường CĐ SP Quảng Bình

Giảng viên

2002- 12/2005

Tổ Chính trị-Trường CĐ SP Quảng Bình

Tổ trưởng Bộ môn, giảng dạy các môn lý luận chính trị

12/2005-12/2007

Trường Đại học Quảng Bình

Quyền trưởng Phòng Quản lý Khoa học và đối ngoại

12/2007 -11/2014

Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, giảng dạy

Từ tháng 11/2014 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Năn BĐ – năm KT

Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Lý thuyết nhà nước pháp quyền và quyền con người trong triết học J Locke, M.Kant và F. Hegel

1993-1994

Trường

Chủ đề tài

2

Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

1994-1998

Trường

Chủ nhiệm

3

Thực trạng và giải pháp phát triển các thành phần kinh tế ở Quảng Bình

2001-2003

Khoa

Chủ nhiệm

4

Tự học, tự nghiên cứu các môn khoa học Mác-Lênin ở trường Đại học Quảng Bình

2005-2007

Trường

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

1

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển giáo dục

2007

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

2

Chế độ bầu cử và các nguyên tắc, hình thức của chế độ bầu cử

2008

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

3

Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường

2009

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

4

Giá trị đạo đức Hồ Chí Minh

2011

Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

5

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở

2013

Tạp chí dạy học ngày nay

6

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở trường ĐH Quảng Bình

2013

Trường ĐH Quảng Bình

7

Nghiên cứu quan hệ tương thích của phát triển GD-ĐT đối với phát triển kinh tế

2014

Tạp chí Khoa học và Giáo dục; trường ĐHSP Đà Nẵng

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

 

Thông tin khác

 

 2. Trần Công Trung

Họ, tên

Trần Công Trung

Ngày sinh

13-3-1983

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Đảm bảo CLGD

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Nuôi trồng thủy sản, Tại: Đại học Nha Trang

Học vị

Chuyên ngành

Thạc sĩ , Năm: 2012

Kỹ thuật môi trường dân dụng 

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nha Trang

Ngành học:  Nuôi trồng thủy sản

Năm tốt nghiệp: 2006

· Bằng đại học 2:                                            

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường dân dụng     

    Năm cấp bằng: 2012

    Nơi đào tạo: Đại học Mahasarakham, Thái Lan

- Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ 

1. Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: Thành thạo

2. Tiếng Thái      Mức độ sử dụng: Thành thạo

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

4/2007-10/2007

Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật

Giảng viên

11/2007-3/2008

Khoa Nông - Lâm - Thủy sản

Giảng viên

4/2008-01/2010

Khoa Nông - Lâm - Thủy sản

Trưởng Bộ môn CN-TS, giảng viên 

12/2009-8/2012

Lưu học sinh tại Thái Lan

Giảng viên, học viên cao học

9/2012-8/2014

Phòng TT - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Giảng viên kiêm CV 

9/2014 đến nay

Phòng TT - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phó Trưởng phòng, giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Năn BĐ – năm KT

Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Remediation of Aquaculture Wastewater using Hybrid Constructed Wetlands

2010 – 2012

 

Chủ đề tài

2

Tìm hiểu thành phần loài ký sinh trùng trên cá mú nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa

2006

Thuộc dự án FIBOPA (Danida tài trợ)

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

1

Đánh giá quá trình trong đánh giá kết quả học tập ở giáo dục đại học và xu hướng đánh giá ngày nay

2014

Trường ĐH Quảng Bình

2

Nâng cao năng lực tự đánh giá của người học trong đánh giá kết quả học tập

2014

Trường ĐH Quảng Bình

3

Mô hình đất ngập nước lai tạo trong xử lý nước thải và ứng dụng loại bỏ muối Nitrat cho hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn

2014

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ V

4

TAN variation in flows of a recirculating intensive aquaculture system

2013

Journal of Science and Technology MSU

5

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Đại học Quảng Bình

2013

Trường ĐH Quảng Bình

6

Search supplementary for epizoic parasites on Epinephelus coioides Forskal, 1775 and Epinephelus bleekeri Bleeker, 1875 culturing in Khanh Hoa, Viet Nam

2009

Proceeding of Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development, Nakhon Phanom 48000, Thailand

7

Hướng nghiên cứu thực nghiệm và giảng dạy thực hành ở Bộ môn Chăn nuôi- Thủy sản

2008

Trường ĐH Quảng Bình

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

1. Giải thưởng Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ V tỉnh Quảng Bình (2013)

2. Trưởng Bộ môn đạt nhiều thành tích năm học 2008-2009

Thông tin khác

 

3. Trần Công ThoanT

Họ, tên

Trần Công Thoan

Ngày sinh

03-09-1969

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Đảm bảo CLGD

Học vị

                                              Chuyên ngành

        Thạc sỹ              Năm: 2009

 Mỹ thuật tạo hình

Quá trình đào tạo

 

1. Đại học:

2.     Sau đại học:

   Thạc sĩ chuyên ngành:  Mỹ thuật tạo hình  Năm cấp bằng: 2009

    Nơi đào tạo: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

3. Ngoại ngữ 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

1996 đến 2006

Khoa Nhạc - Họa - Thể dục Khoa, Trường CĐSP Quảng Bình

Giảng viên

2006 đến 2012

Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật, Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng bộ môn năm 2011

2012 đến nay

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trưởng bộ môn

 

Quá trình nghiên cứu khoa học

Tên công trình

Nơi đăng

Một số vấn đề về tin học ứng dụng chuyên ngành trong chương trình đào tạo hệ CĐSP ngành Mỹ thuật

Đăng tại Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật cho trường phổ thông của Trường ĐH SP Nghệ thuật Trung ương. Tháng 1/2008

Biên soạn bài giảng, giáo trình qua chương trình  Microsoft  Produccer đối với bộ môn Mỹ thuật ở trong trường Đại học - Cao đẳng.

Đăng tại Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và Thông báo khoa học số 4 của Trường CĐSP Quảng Trị. Tháng 4/2008

Xây dựng chương trình tin học ứng dụng chuyên ngành trong chương trình đào tạo hệ CĐ Mỹ thuật.

Bài tham luận phát biểu tại Hội thảo Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mỹ thuật-Âm nhạc trong trường phổ thông. Do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý GD-Bộ GD&ĐT tổ chức Tháng 6/2008

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

TT

Nội dung

Năm

1

Tặng thưởng và giới thiệu tham dự giải thưởng Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tác phẩm tham gia Triển lãm khu vực Bắc miền Trung

2013

2

Thành tích trong hoạt động Văn hóa nghệ thuật của Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Quảng Bình

2013

Thông tin khác

  

 4. Nguyễn Thị Thúy

Họ, tên

Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh

23-05-1979

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Đảm bảo CLGD

Học vị

Chuyên ngành

        Thạc sỹ              Năm: 2011

 Truyền dữ liệu & Mạng máy tính

Quá trình đào tạo

 

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế

Ngành học:  Tin học

Năm tốt nghiệp: 2001

2.     Sau đại học:

Thạc sĩ chuyên ngành:   Truyền dữ liệu & Mạng máy tính 

Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP HCM

Tên luận văn: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả các phương pháp định tuyến trong mạng IPv4.

3. Ngoại ngữ 

Tiếng Anh       Mức độ sử dụng:  B1    

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

9/2001 đến 10/2011

Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Giáo viên

10/2011 đến 10/2013

Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Trưởng  Khoa Công nghệ thông tin

10/2013 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Chuyên viên phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quá trình nghiên cứu khoa học

 

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

 -Giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh – năm 2013 

Thông tin khác

  

 5.Lê Thị Lan Phương

Họ, tên

Lê Thị Lan Phương

Ngày sinh

29-10-1984

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra -Đảm bảo CLGD

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Bảo vệ thực vật   Tại: ĐH Nông Lâm Huế

Học vị

Chuyên ngành

Thạc sĩ         Năm: 2010

 Trồng trọt

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm Huế

Ngành học:  Bảo vệ thực vật

Năm tốt nghiệp: 2007 

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Trồng trọt Năm cấp bằng: 2010

   Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm huế

   Tên luận văn “Khảo nghiệm một số giống cà chua có triển vọng kháng nhóm bệnh héo rũ vụ xuân hè và thu đông tại Thừa Thiên Huế 2008-2009”

3. Ngoại ngữ

1. Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: B    

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

5/2009 - nay

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Trường Đại học Quảng Bình 

Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

 

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

 

Thông tin khác

 

6.Hoàng Thị Ngọc Bích

7.Hà Thanh Ngọc

Họ, tên

Hà Thanh Ngọc

Ngày sinh

01-01-1957

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Đảm bảo CLGD

Học vị

Chuyên ngành

        Cử nhân             Năm: 1991

 Mỹ thuật

Quá trình đào tạo

 1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nghệ thuật, Huế

Ngành học:  Mỹ thuật

Năm tốt nghiệp: 1991

2.  Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyênngành: Năm cấp bằng:

    Nơi đào tạo:

- Tiến sĩ chuyênngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:    

3. Ngoại ngữ 

1.Tiếng Nga       Mức độ sử dụng: B 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

1975 - 1985

Bộ đội Binh đoàn 12

Thượng uý

1985 - 1995

Học viên Đại học Nghệ thuật Huế

Cán bộ Trường Đại học Nghệ thuật Huế

Học viên

Cán bộ

1995 - 2000

CĐSP Quảng Bình

Trưởng khoa Nhạc – Hoạ - Thể dục

2000 - 2011

Trường Đại học Quảng Bình

Tổ trưởng tổ Mỹ thuật

2011 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Phó Ban TTGD

Quá trình nghiên cứu khoa học

 

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

 

Thông tin khác

 

 8.Nguyễn Thị Tuấn Diệp

Họ, tên

Nguyễn Thị Tuấn Diệp

Ngày sinh

14-06-1982

Đơn vị công tác

Phòng Thanh tra - Đảm bảo CLGD

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

 Nông học                      Tại: Huế

Học vị

Chuyên ngành

 Kỹ sư                       Năm: 2004

 

Quá trình đào tạo

 

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm Huế

Ngành học:  Nông học

Năm tốt nghiệp: 2004

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành:                                   Năm cấp bằng:

   Nơi đào tạo:

3. Ngoại ngữ 

          Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: B 

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

6/2006

Tổ Sinh- Khoa Tự nhiên kỹ thuật - Trường CĐ SP Quảng Bình

Giảng viên

10/2006

Khoa Nông – Lâm – TS - Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

Từ 01/2012 đến nay

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

 

Sách và giáo trình

 

Khen thưởng – Kỷ luật

 

Thông tin khác

 

 


Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình