LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC TS. DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

7/27/2017 3:54:54 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Thị Ánh Tuyết                                            Giới tính: nữ
 
Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1976                                         Nơi sinh: Quảng Bình

Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình                                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                       Năm, nơi công nhận học vị: 2009, Hà Nội.

Chức danh khoa học (GS, PGS):                                             Năm công nhận, bổ nhiệm

Chức vụ hiện tại:  Trưởng Phòng  

Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tiểu khu 15, Bắc Lý, TP Đồng Hới

Điện thoại liên hệ:               CQ: 0523.824052                        NR: 0523.827505

Fax:                                                 DĐ: 0982338667

Email: duongtuyet77@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Ngành học:    Ngữ văn                 Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  ĐHSP Huế             Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học thứ hai: Ngành học: Luật

Nơi đào tạo:  Trung tâm ĐTTX – Đại học Huế                              Năm tốt nghiệp: 2000

2. Sau đại học:

- Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Nước ngoài                    Năm cấp bằng: 2002

- Nơi đào tạo: ĐHSP Huế

- Bằng Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Văn học Bắc Mỹ

- Nơi đào tạo: Viện Văn học – Hà Nội                                             Năm cấp bằng : 2009

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết Mark Twain

3. Ngoại ngữ :           1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng:       Khá                                                                

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 8/1998- 10/2006

Trường CĐSP Quảng Bình

Giảng viên

 10/2006 - 3/2008

Trường ĐHQB

Giảng viên

 4/2008 - 6/2013

Trường ĐHQB

Phó Trưởng khoa KHXH

 7/2013 - 10/2016

Trường ĐHQB

Phó Trưởng phòng Đào tạo

 11/2016 - nay

Trường ĐHQB

Trưởng phòng ĐBCLGD

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài

Năm

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chủ nghĩa cực hạn trong truyện ngắn Raymond Carver

2012

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu tiềm năng du lịch trên đường 12, 20 ở  Quảng Bình phục vụ hoạt động du lịch tuyến phụ cận hành lang kinh tế Đông Tây.

2011

Cấp tỉnh

Thành viên

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

 

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí

Số

Trang

Năm

1

Nghệ thuật mở đầu tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

 

Tạp chí Châu Mỹ ngày này

2

 

2005

2

Mấy ý kiến khi giảng dạy đoạn trích mải mê chính chiến và yêu đương của Mark Twain, trích tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer

Tạp chí Giáo dục

109

 

2005

3

Tom Sawyer và cuộc phiêu liêu tình ái

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

8

 

2007

4

Kiểu đàn ông suy đồi và nhân vật đám đông trong tiểu thuyết Mark Twain”, (2007), Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 12,

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

12

 

2007

5

Tính chất Carnaval trong tiếng cười Mark Twain

Tạp chí Nghiên cứu  văn học

4

 

2008

6

Sự chuyển hoán điểm nhìn trong tiểu thuyết Mark Twain

Thông báo khoa học ĐHQB

 

 

2009

7

Nhận thức về đào tạo tín chỉ và suy nghĩ khi giảng dạy học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam”,

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ, trường ĐHSP Huế. 

 

 

2009

8

Văn hóa giao tiếp và vai trò của người thầy trong việc xây dựng văn hóa giao tiếp trong nhà trường

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Đại học Gài Gòn.

 

 

2009

9

Một số vấn đề nghệ thuật tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của Pushkin

Kỷ yếu hội thảo khoa học Pushkin và Gogol, Trường ĐHSP I Hà Nội.

 

 

2010

10

Tính hiện đại trong truyện ngắn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Kỷ yếu hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Trường ĐHQB

 

 

2011

11

Kiểu chàng ngốc minh triết trong Wilson chàng ngốc của Mark Twain

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu và giảng dạy Ngữ Văn, Trường ĐHSP I Hà Nội.

 

 

2011

12

Quan niệm về nghệ thuật tiểu thuyết trong Người tình Sputnik của Murakami”

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Văn học Hậu hiện đại, Trường ĐHKH Huế.

 

 

2011

13

Lá – Một triết lý về tình yêu và lẽ sống

Tạp chí khoa học công nghệ, Tường ĐHQB.

1

 

2012

14

Những con số biết cười trong tiểu thuyết của Mark Twain

Tạp chí khoa học công nghệ, trường ĐHQB

2

 

2012

15

Kiểu nhan đề cực hạn trong truyện ngắn Raymond Carver

Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn,  Trường ĐHSP Huế.

 

 

2012

16

Nhân vật trong truyện ngắn Maupasant, Tchekhov, Ơ henry dưới góc nhìn so sánh.

 

Tạp chí Khoa học & công nghệ, Trường ĐHQB.

2

 

2013

17

Trò chơi cốt truyện cực hạn trong truyện ngắn Raymond Carver.

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐHQB

3

 

2013

18

Dethesis in “the City of Churches” by Donald Barthelme and “Crossing the river” by Nguyen Huy Thiep.

ICSSS 2013: Research and Development for SustainableLife Quality, Rajabhat Maha Sarakham University

 

 

2013

19

Hành trình tư tưởng của Ludwig Wittgenstein:sự nghiệp khoa học, di sản và ảnh hưởng.

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐHQB.

4

 

2013

20

Vấn đề bản thể bị tách rời trong tiểu thuyết “Tử tước chẻ đôi” của Italo Calvino.

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐHQB.

5

 

2014

 

 

21

Nhân vật mảnh vỡ trong Trốn chạy của Alice Munro.

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ,  ĐHQB.

 

8

 

2016

22

Thời gian cực hạn trong truyện ngắn của Raymond Caver.

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ,  ĐHQB.

 

10

 

2016

23

Ngôn ngữ cực hạn trong truyện ngắn của Raymond Carver.

Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”, NXB Dân trí.

 

 

 

2016

24

Chàng ngốc Wilson.

NXB Văn học (Dịch chung)

 

 

2009

25

Văn hóa giao tiếp trong nhà trường.

 

NXB ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh (viết chung)

 

 

2011

26

Văn học hậu hiện đại – Lí thuyết và thực tiễn.

 

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội (viết chung)

 

 

2013

27

Văn học hậu hiện đại – Diễn giải và tiếp nhận.

 

NXB Văn học, Hà Nội, (viết chung)

 

 

2013

28

Nhân vật Mark Twain

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

 

2016

29

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, ĐHSP Huế.

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

                     Đồng Hớingày      tháng     năm 2017

                                                                                                 Người khai

                                                           

 

 

                     TS.Dương Thị Ánh Tuyết

 

         

 

 

Các Tin đã đăng

  LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 11/11/2015 8:46:10 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình