BÁO CÁO ĐBCLGD

LÝ LỊCH KHOA HỌC THS.TRẦN CÔNG TRUNG

7/27/2017 4:19:05 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN CÔNG TRUNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1983

Nơi sinh: Quảng Ninh - Quảng Bình

Quê quán: Quảng Ninh - Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2012, Thái Lan

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ

Năm bổ nhiệm: 2012

Chức vụ hiện tại:

Giảng viên

Đơn vị công tác hiện tại:

Trường Đại học Quảng Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Xuân Dục 1, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Điện thoại liên hệ: 0979181699

 

Fax:

Email: tranctvn@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

 

Nơi đào tạo: Đại học Nha Trang

 

Ngành học: Nuôi trồng thủy sản

 

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

 

2. Sau đại học:

Thạc sỹ chuyên ngành:

Kỹ thuật dân dụng (Môi trường)

Nơi đào tạo: Thái Lan

Năm cấp bằng: 2012

Tiến sỹ chuyên ngành:

 

Nơi đào tạo:

Năm cấp bằng:

Tên luận án:

 

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Tốt

2. Tiếng Thái Lan

Mức độ sử dụng: Tốt

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

4/2007 – 11/2007

Khoa Tự nhiên – Kỹ thuật, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

11/2007 – 3/2008

Khoa Nông – Lâm – Thủy sản, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên

4/2008 – 01/2010

Khoa Nông – Lâm – Thủy sản, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, Trưởng Bộ môn

11/2009 – 8/2012

Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, đi học sau đại học tại Thái Lan

9/2012 – 8/2014

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, công tác hành chính

9/2014 – 4/2016

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, Phó trưởng phòng, Phó Bí thư Chi đoàn cán bộ

4/2016 – 11/2016

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, Phó Bí thư Chi đoàn cán bộ, công tác hành chính

11/2016 đến nay

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Quảng Bình

Giảng viên, Phó Bí thư Chi đoàn cán bộ, công tác hành chính

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/

năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

        1           

Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá mú nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa

2006/2006

Đề tài tốt nghiệp đại học, thuộc dự án NUFU (Hợp tác giữa Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Viện Hải dương học Nha trang, Trường Đại học Nha  Trang và Trường Đại học Bergen, Nauy )

Chủ đề tài

        2           

Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá rô đồng tại Quảng Bình

2009/2010

Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Quảng Bình

Thành viên

        3           

Remediation of Aquaculture Wastewater using Hybrid Constructed Wetlands

2010/2011

Đại học Mahasarakham

Chủ đề tài

        4           

Xây dựng mô hình nhóm cộng đồng dân cư sản xuất và tiêu dùng rau an toàn

2013/2015

Đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Quảng Bình

Chủ đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1        

Nitrate removal in a recirculating aquaculture system using a biological hybrid configuration of constructed wetland and biofilter

2016

Proceedings of the 9th Vietnamese - Hungarian international conference

2        

Xây dựng mô hình liên kết cộng đồng phục vụ sản xuất rau ngót theo hướng an toàn tại Quảng Bình

2015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình

3        

Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

2015

Trường Đại học Quảng Bình

4        

Đánh giá quá trình trong đánh giá kết quả học tập ở giáo dục đại học và xu hướng đánh giá ngày nay

2014

Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập, Trường Đại học Quảng Bình

5        

Nâng cao năng lực tự đánh giá của người học trong đánh giá kết quả học tập

2014

Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập, Trường Đại học Quảng Bình

6        

Mô hình đất ngập nước lai tạo trong xử lý nước thải và ứng dụng loại bỏ muối Nitrat cho hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn

2013

Kỷ yếu Hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ V, tỉnh Quảng Bình

7        

TAN variation in flows of a recirculating intensive aquaculture system

2013

Journal of Science and Technology MSU

8        

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Đại học Quảng Bình

2012

Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, trường Đại học Quảng Bình

9        

Remediation of Aquaculture Wastewater using Hybrid Constructed Wetlands

2012

Mahasarakham University, Thailand

10    

Search supplementary for epizoic parasites for Epinephelus coioides Forskal, 1775 and Epinephelus bleekeri Bleeker, 1875 culturing in Khanh Hoa, Viet Nam

2009

Proceeding of Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development, Nakhon Phanom 48000, Thailand

11    

Hướng nghiên cứu thực nghiệm và giảng dạy thực hành ở Bộ môn Chăn nuôi - Thủy sản

2008

Kỷ yếu Hội thảo Trưởng Bộ môn lần thứ 1, Trường Đại học Quảng Bình

12    

Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá mú nuôi thương phẩm tại Khánh Hòa

2006

Trường Đại học Nha Trang

                                                   Quảng Bình, ngày      tháng   7 năm 2017

        Xác nhận của cơ quan                       Người khai ký tên

                                                                                 (Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

 

 

  PGS.TS. Hoàng Dương Hùng             ThS. Trần Công Trung

Các Tin đã đăng

  LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 11/11/2015 8:46:10 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình