THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Quyết định thành lập phòng

7/14/2015 11:05:10 AM
QĐ thành lập phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình