KHẢO THÍ

Ban hành Quy định công tác quản lý và tổ chức thi kết thúc học phần đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Quảng Bình

5/13/2021 3:55:38 PM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình