TỰ ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Báo cáo Tự đánh giá năm 2015

3/21/2016 8:18:56 AM
Báo cáo bổ sung - cập nhật theo hiện trạng
Các Tin đã đăng

  Tự đánh giá 2013 Phần 1/5 12/17/2014 4:17:11 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 2/5 12/17/2014 4:12:37 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 3/5 12/17/2014 4:11:59 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 4/5 12/17/2014 4:11:12 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 5/5 12/17/2014 4:10:44 PM

  Báo cáo tự đánh giá 2012 12/17/2014 4:08:13 PM

  Báo cáo tự đánh giá năm học 2010-2011 12/17/2014 4:07:38 PM

  Báo cáo tự đánh giá 2014 12/17/2014 4:00:14 PM

  Báo cáo công khai năm học 2014-2015 12/1/2014 3:40:22 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình