TỰ ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Báo cáo Tự đánh giá năm 2017

9/5/2017 4:36:26 PM
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 6/30/2017 11:14:41 AM

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ 6/30/2017 11:04:08 AM

  QUYẾT ĐỊNH 6/28/2017 10:50:04 AM

  Báo cáo Tự đánh giá 2016 2/27/2017 11:10:14 AM

  Báo cáo Tự đánh giá năm 2015 3/21/2016 8:18:56 AM

  Tự đánh giá 2013 Phần 1/5 12/17/2014 4:17:11 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 2/5 12/17/2014 4:12:37 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 3/5 12/17/2014 4:11:59 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 4/5 12/17/2014 4:11:12 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 5/5 12/17/2014 4:10:44 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình