THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Các văn bản hướng dẫn triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017

6/28/2017 10:49:16 AM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình