GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ

6/30/2017 11:02:40 AM
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG ĐBCLGD

I. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị

Phòng ĐBCLGD có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo 
chất lượng, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Quảng Bình cấp.

Hiện tại đội ngũ biên chế của phòng gồm 08 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí là giảng viên kiêm công tác hành chính; phân 
chia theo trình độ chuyên môn có 01 TS, 07 ThS; chia theo giới tính 05 nữ, 03 nam. Chi bộ phòng có 07 đảng viên, trong đó 
có 06 đảng viên chính thức và 01 dự bị. Trong năm học, nhân sự của Phòng được bổ sung và điều chuyển để đáp ứng với 
yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. TS. Trương Thị Tư, Bí thư CB Trưởng phòng 

 Quản lý chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng ĐBCLGD.

- Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện các công tác: Tổ chức-hành chính của đơn vị; công tác khảo thí, thẩm định đề thi; quản lý,
 in ấn phôi và văn bằng, chứng chỉ; ba công khai và chỉ đạo các hoạt động liên quan đến ý kiến phản hồi của các bên liên quan,
 các đơn vị trong và ngoài Nhà trường đến công tác của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.

2. ThS.Trần Công Trung, Phó trưởng phòng.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động ĐBCLGD của đơn vị: 
Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD hằng năm và định kỳ, tự đánh giá CSGDĐH, CTĐT; xây dựng hệ thống ĐBCL
 bên trong Nhà trường; Tham mưu phát triển hệ thống công cụ, quy trình ĐBCL bên trong

- Tham mưu tổ chức các hoạt động thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Trưởng phòng phân công.

3. Ths. Hoàng Thị Ngọc Bích

- Đầu mối tổ chức và triển khai công tác đánh giá CSGD, báo cáo tự đánh giá trường theo các tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

- Phụ trách công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ, phôi văn bằng chứng chỉ, tem bảo hiểm, xác minh văn bằng chứng chỉ.

- Phụ trách công tác văn thư, văn phòng.

- Tham gia công tác khảo thí, thẩm định đề thi.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Lãnh đạo phòng phân công.

4. Ths. Lê Thị Hương Giang

- Phụ trách công tác ba công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phụ trách công tác phản hồi của đơn vị tuyển dụng lao động, cựu sinh viên đối với chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, 
mức độ đáp ứng về kiến thức kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Thực hiện các báo cáo chung về các công tác khác theo kế hoạch của nhà trường.

- Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học.

- Tham gia công tác đánh giá chương trình đào tạo.

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Lãnh đạo phòng phân công.

5. ThS. Lê Quốc Hoàng

- Phụ trách công tác in phôi Văn bằng, Chứng chỉ; Văn bằng, Chứng chỉ; giấy chứng nhận tốt nghiệp; bản sao 
Văn bằng tốt nghiệp của sinh viên.

- Phụ trách chuyên mục thông tin của Phòng trên trang tin điện tử Nhà trường.

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường và các công tác khác của Phòng.

- Tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Lãnh đạo phòng phân công.

6. Ths. Nguyễn Thị Thúy

- Tổ trưởng Công đoàn, đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động của công đoàn.

- Phụ trách công tác quản lý lưu giữ và sử dụng ngân hàng đề thi.

- Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; 
hoạt động giảng viên chủ nhiệm và CSVC.

- Phụ trách công tác lấy ý kiến đánh giá của cán bộ, giảng viên, nhân viên về hoạt động quản lý của 
viên chức quản lý; CSVC và sự phục vụ của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên.

- Phụ trách công tác CSVC, văn phòng phẩm và công tác biên tập các tin hoạt động của Phòng.

- Tổ trưởng tổ in phôi văn bằng chứng chỉ.

- Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học và chương trình đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Lãnh đạo phòng phân công.

7. Ths. Nguyễn Tuyết Khanh

- Đầu mối tổ chức và triển khai công tác thẩm định, đánh giá các CTĐT, đề cương chi tiết học phần; 
báo cáo hoạt động TĐG CTĐT theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT.

- Phụ trách công tác phản hồi của sinh viên đã hoàn thành chương trình đối với các chương trình đào tạo, 
chuẩn đầu ra, tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.

- Tham gia công tác tự đánh giá trường đại học và các chương trình đào tạo.

- Tham mưu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và CSDL về CTĐT, đánh giá HĐ giảng dạy 
của giảng viên, HĐ học tập của sinh viên, học viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Lãnh đạo phòng phân công.

8. Ths. Dương Vũ Thái

- Đầu mối tổ chức công tác khảo thí và thẩm định đề thi các hệ đào tạo.

- Phụ trách HĐ xây dựng và phát triển hệ thống CSDL phục vụ đánh giá CSGDĐH và CTĐT.

- Tham gia tự đánh giá trường đại học.

- Tham gia tự đánh giá chương trình đào tạo.

- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi từ các nguồn thông tin về hoạt động giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên và những nhiệm vụ khác khi được Nhà trường và Lãnh đạo phòng phân công.

 

Các Tin đã đăng

  Lịch sử phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 12/13/2016 9:27:22 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình