GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

6/30/2017 11:18:48 AM

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

II. DANH SÁCH NHÂN SỰ

Tổng biên chế của Phòng là 6 người, trong đó 6 thạc sỹ.

1.       GVC. ThS. Trần Công Trung – Phó Trưởng Phòng, Phụ trách phòng.

2.       VC. ThS. Nguyễn Thị Thúy

3.       GV. ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích

4.       GV. ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

5.       GV. ThS. Dương Vũ Thái

6.       VC. ThS. Lê Quốc Hoàng

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ 6/30/2017 11:02:40 AM

  Lịch sử phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục 12/13/2016 9:27:22 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình