GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

6/30/2017 11:18:48 AM

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

II. DANH SÁCH NHÂN SỰ

Tổng biên chế của Phòng gồm 8 cán bộ, giảng viên và chuyên viên:

 

                 1. GVC. ThS. Nguyễn Đại Thăng - Trưởng Phòng

Email: daithangdhqb@gmail.com

SĐT: 0933.927.969

 

              2. GVC. ThS. Trần Công Trung – Phó Trưởng Phòng

Email: tranctvn@gmail.com

SĐT: 0979.181.699

 

4. GVC. ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Email: tuyetkhanh1203@gmail.com

SĐT: 0913.047.373

 

                                       4. GV. ThS. Hoàng Thị Ngọc Bích

Email: hoangngocbichqb@gmail.com

SĐT: 0905.503.263

 

                                              5. GV. ThS. Dương Vũ Thái

Email: vuthai296@gmail.com

SĐT: 0979.181.699

 

                                              6. GV. ThS. Phạm Nam Giang

Email: kiengiangphobien@gmail.com

SĐT: 0918.125.998

 

                                              7. VC. ThS. Nguyễn Thị Thúy

Email : thuyqbuni@gmail.com

SĐT: 0988.201.205

 

                                              8. VC. ThS. Lê Quốc Hoàng

Email: quochoang1990@gmail.com

SĐT: 0888.073.738

        

 

 

Các Tin đã đăng

  Chức năng, nhiệm vụ 6/30/2017 11:02:40 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình