THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Họp Hội đồng tự đánh giá (lần 2)

4/6/2012 2:40:57 PM
Thống nhất những quan điểm trong hoạt động tự đánh giá năm 2011 - 2012 và hướng dẫn nghiệp vụ tự đánh giá
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Họp Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá 3/22/2012 2:09:41 PM

  Họp Hội đồng tự đánh giá năm học 2011 - 2012 2/11/2012 12:18:27 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình