LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

LẤY Ý KIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

9/25/2018 9:36:48 AM
Phản hối từ CBGV năm 2018

 

 

LẤY Ý KIẾN CBGV NĂM HỌC 2017 - 2018

Sử dụng Mã đã cấp trong email để đăng nhập trả lời phiếu online qua 2 liên kết dưới đây:

1. Phiếu CBQL (toàn thể CBGV tham gia trả lời phiếu theo từng đơn vị)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffHFC-nrw5P8XEM4hbWmTxyI634IkDJh5SiSl-ujvogcQ3_g/viewform

2. Phiếu KTV, NV, CSVC (chỉ giảng viên tham gia trả lời)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbHsKl68bvv8yJowHPk9hKjygV_tcP80m_PoTJbuY8FUGHMw/viewform

3. Thời gian trả lời phiếu:

          Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 14/10/2018.

Lưu ý: - Là giảng viên trả lời 2 loại phiếu trên.

          - Mỗi loại phiếu chỉ thực hiện một lần, sau khi bấm nút “Submit”/”Gửi” mà hệ thống quay lại câu trả lời của bạn thì hãy kiểm tra lại trong trang đó có câu hỏi bạn chưa thực hiện trả lời (câu hỏi bắt buộc).

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng ĐBCLGD qua đ/c Nguyễn Thị Thúy – số điện thoại: 0988 201 205.

Trân trọng cảm ơn!

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình