LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2016-2017

3/9/2017 11:10:18 AM

I. Mục đích của công tác lấy ý kiến người học

1. Đối với nhà trường

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong Trường Đại học Quảng Bình.

- Triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng.

- Tìm hiểu thông tin giúp Nhà trường và lãnh đạo của Khoa/Bộ môn có thêm cơ sở để từng bước cải tiến hoạt động giảng dạy, công tác chủ nhiệm và cơ sở vật chất.

- Sự thu nhận ý kiến phản hồi từ người học là thước đo quan trọng về chất lượng giảng dạy và công tác phục vụ đào tạo.

2. Đối với giảng viên

Tạo thêm một kênh thông tin giúp GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của GV trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường và tăng cường việc trao đổi giữa lãnh đạo của Khoa/Bộ môn và GV về công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp.

3. Đối với người học

 

Tăng cường tinh thần, trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện ý kiến về hoạt động giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp của GV và cơ sở vật chất của nhà trường.

II. Lấy ý kiến năm học 2016 - 2017

1. Lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy Bấm vào đây.

2. Lấy ý kiến về giáo viên chủ nhiệm và CSVC Bấm vào đây.

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình