LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CBGV ĐỐI VỚI CBQL, KTV, NHÂN VIÊN VÀ CSVC NĂM HỌC 2016-2017

7/18/2017 10:52:27 AM

LOẠI PHIẾU

ĐỐI TƯỢNG TRẢ LỜI PHIẾU

1. Phiếu lấy ý kiến từ GV đối với đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên và CSVC (Click để trả lời phiếu)

Toàn thể giảng viên

2. Phiếu lấy ý kiến đối với Trưởng/Phó phòng-Ban-Trung tâm-Khoa GDTX (Click để trả lời phiếu)

Toàn thể viên chức, LĐHĐ trong đơn vị

3. Phiếu lấy ý kiến đối với Trưởng/Phó khoa (Click để trả lời phiếu)

Toàn thể viên chức, LĐHĐ trong đơn vị

4. Phiếu lấy ý kiến đối với Trưởng/Phó bộ môn (Click để trả lời phiếu)

Toàn thể GV sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn.

 

* Danh sách CBQL đã có trên hệ thống phiếu online.

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình