LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG

12/9/2019 8:46:00 AM
Đề nghị các Bạn sinh viên cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát tại đường link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNdNmB_Y_ejSJP5tsv5ny2UNDApJO_f02ThVx53Bv94c0_1g/viewform

Hoặc Click vào ảnh chứa đường link sau đây:

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình