LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH KHOA HỌC THS. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

8/1/2017 2:54:31 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

 

Họ, tên

Lê Thị Hương Giang

 

Ngày sinh

20/11/1983

Đơn vị công tác

Phòng ĐBCLGD

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Kỹ sư Trồng trọt

Học vị

Chuyên ngành

Thạc sỹ Nông nghiệp

Chức danh khoa học

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Địa chỉ liên hệ

Tổ dân phố 5- Phường Đồng Mỹ - ĐH-QB

Email

lehuonggiangdhqb@gmail.com

Điện thoại

0935019188

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm Huế

Ngành học:  Trồng trọt

Nước đào tạo:  Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2007

2.     Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Trồng trọt                 Năm cấp bằng: 2010

   Nơi đào tạo: Đại học Nông lâm Huế

3. Ngoại ngữ

          Tiếng Anh      

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/2007 đến tháng 3/2016

Trường ĐHQB

Giảng viên Khoa Nông lâm Ngư

Tháng 4/2016 tháng 11/2016

Trường ĐHQB

Giảng viên, cán bộ phòng TT- ĐBCLGD.

Tháng 12/2016 đến nay

Trường ĐHQB

Giảng viên, cán bộ phòng ĐBCLGD.

 

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thành phần bệnh hại trên cây cao su tại Quảng Bình và thử nghiệm một số biện pháp trừ bệnh hiệu quả

2012

Cấp Trường

Thành viên

2

Xây dựng mô hình giống cây bản địa phục vụ công tác bảo tồn giống và nghiên cứu, học tập cho sinh viên, giảng viên ngành lâm nghiệp Trường đại học Quảng Bình

2016

Cấp Trường

Thành viên

Công trình khoa học đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…): tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

1. “ Ảnh hưởng của việc bón thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng đến năng suất của giống lạc L14 trên đất phù sa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong vụ xuân ”, (2013), Kỷ yếu  Hội thảo Quốc gia về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón tại Việt Nam

2. “Đánh giá tác động xói mòn đất của dự án chuyển đổi rừng tự nhiên qua trồng cây cao su tại xã Ngân Thuỷ, Kim Thuỷ và Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh QuảngBình”,(2015), Tạp chí NN và PTNT Số 16 kỳ 2 tháng 8/2015.

3. “ Chính sách của Nhà nước trong việc quản lý và phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam ”, (2015),  Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ hai, Trường Đại học Quảng Bình

4. “ Ảnh hưởng của thời gian sử dụng chất kích thích Ethephon đến sản lượng mủ cao su tại công ty cao su Việt Trung, tỉnh Quảng Bình. ”, (2015),  Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN tỉnh Quảng Bình Tháng 8/2015 - Số 4/2015

5. “Gìn giữ văn hóa của cư dân ven biển tỉnh Quảng Bình đi đôi với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Hội thảo Quốc gia – Văn hóa biển đảo, nguồn lực phát triển bền vững. Tháng 8/2015.

6. “Đánh giá chất lượng  không khí tại các nút giao thông, khu du lịch, thương mại tỉnh Quảng Bình”.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 3: Môi trường và Phát triển bền vững trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ngày 13/11/2015.  ISBN 978- 604-913- 427-2

7.Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng bản đồ nguy cơ ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình”, (2017), Hội thảo Quốc tế “Quản lý môi trường và phát triển bền vững” tổ chức tại Trường Đại học Hà Tĩnh ngày 15/3/2017 - ISBN: 978-604-955-253-3

 

 

Khen thưởng – Kỷ luật

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LÝ LỊCH KHOA HỌC THS.TRẦN CÔNG TRUNG 7/27/2017 4:19:05 PM

  LÝ LỊCH KHOA HỌC TS. DƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 7/27/2017 3:54:54 PM

  LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 11/11/2015 8:46:10 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình