BÁO CÁO ĐBCLGD

LÝ LỊCH KHOA HỌC THS. NGUYỄN THỊ THÚY

8/1/2017 2:58:15 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ, tên

Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh

23-05-1979

Đơn vị công tác

Phòng Đảm bảo CLGD

Học vị

Chuyên ngành

Thạc sỹ          Năm: 2011

 Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

 

1.     Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Huế

Ngành học:  Tin học

Năm tốt nghiệp: 2001

2.     Sau đại học:

   Thạc sĩ chuyên ngành:   Công nghệ thông tin     Năm cấp bằng: 2011

    Nơi đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP HCM

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh       Mức độ sử dụng:  B1

    

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

9/2001 đến 10/2011

Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Giáo viên

10/2011 đến 10/2013

Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Phụ trách  Khoa Công nghệ thông tin

10/2013 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Chuyên viên phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quá trình nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Năm

Đề tài cấp

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

SKKN: Ứng dụng Google Form trong công tác lấy ý kiến phản hồi của người học

2016

Cơ sở

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

 

Các Tin đã đăng

  LÝ LỊCH KHOA HỌC THS.TRẦN CÔNG TRUNG 7/27/2017 4:19:05 PM

  LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 11/11/2015 8:46:10 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình