BÁO CÁO ĐBCLGD

LÝ LỊCH KHOA HỌC CN. LÊ QUỐC HOÀNG

8/28/2017 10:46:27 AM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Click vào link dưới đây

http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/CaNhan.aspx?CaNhanID=310

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LÝ LỊCH KHOA HỌC THS. NGUYỄN THỊ THÚY 8/1/2017 2:58:15 PM

  LÝ LỊCH KHOA HỌC THS.TRẦN CÔNG TRUNG 7/27/2017 4:19:05 PM

  LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 11/11/2015 8:46:10 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình