LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến CBGV về đội ngũ KTV, NV, CSVC và chất lượng phục vụ của các đơn vị năm 2019

10/3/2019 2:19:34 PM

- Sử dụng email nội bộ của cá nhân để đăng nhập trước khi thực hiện.

- Click vào đây để thực hiện trả lời phiếu.

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình