LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến CBQL năm 2019

10/31/2019 9:51:09 AM

Để thực hiện trả lời Phiếu lấy ý kiến CBQL CBGV thực hiện theo các bước sau đây:

1. CBGV liên hệ với Quản lý đơn vị (quản lý hành chính trong năm học 2018-2019) theo danh sách dưới đây để nhận mã

2. Đăng nhập email nội bộ hoặc gmail.

3. Click vào đây để thực hiện trả lời phiếu

 

TT ĐƠN VỊ            Họ và tên              Email                       SL mã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ban Giám hiệu 
Ban QLDAXD 
Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật 
Khoa GDTC-QP 
Khoa Khoa học tự nhiên 
Khoa Khoa học xã hội 
Khoa Kinh tế - Du lịch 
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin 
Khoa Lý luận chính trị 
Khoa Ngoại ngữ 
Khoa Nông-Lâm-Ngư 
Khoa SP Tiểu học - Mầm non 
Phòng Công tác sinh viên 
Phòng Đảm bảo CLGD 
Phòng Đào tạo 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Phòng QLKH&HTQT 
Phòng Quản trị 
Phòng Thanh tra - Pháp chế 
Phòng Tổ chức - Hành chính 
Trung tâm Đào tạo thường xuyên 
Trung tâm học liệu 
Trung tâm HTSV&KN 
Trung tâm NC&TN Nông Lâm 
Trung tâm Nghiên cứu ASEAN 
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 
Hoàng Dương Hùng
Lê Thanh Bình
Phạm Thị Diệu Vinh
Trần Thủy
Nguyễn Thành Chung
Dương Thị Ánh Tuyết
Trần Tự Lực
Phạm Xuân Hậu
Nguyễn Đình Lam
Nguyễn Đình Hùng
Trần Thế Hùng
Nguyễn Kế Tam
Vương Kim Thành
Trương Thị Tư
Hoàng Văn Dũng
Nguyễn Xuân Hảo
Võ Thị Dung
Đỗ Hồng Sâm
Nguyễn Đại Thăng
Trần Đức Hiền
Hoàng Thị Hà
Đậu Mạnh Hoàn
Nguyễn Phương Văn
Trần Lý Tưởng
Nguyễn Thị Mai Hoa
Lê Minh Thắng
hdhung@gmail.com
binhlt@qbu.edu.vn
vinhptd@qbu.edu.vn
thuyhoangsonqbuni@gmail.com
chungnt@qbu.edu.vn
duongtuyet77@gmail.com
luctt@qbu.edu.vn
haupx@qbu.edu.vn
lamnd@qbu.edu.vn
hungnd@qbu.edu.vn
hungtt@qbu.edu.vn
tamnk@qbu.edu.vn
thanhvk@qbu.edu.vn
truongtu95@gmail.com
zunghv@gmail.com
haoktqbu@gmail.com
dungvt@qbu.edu.vn
samdhqb@qbu.edu.vn
daithangdhqb@gmail.com
hientd@quangbinhuni.edu.vn
haht@qbu.edu.vn
hoandm@qbu.edu.vn
vanqbuni@gmail.com
tuongtranly@gmail.com
hoantm@qbu.edu.vn
lmthang.qbu@gmail.com
4
4
10
11
18
18
18
15
18
18
15
16
10
8
10
7
10
38
7
14
10
10
5
3
5
6
         

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình