TỰ ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH HOÀN THÀNH THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

4/26/2018 4:06:09 PM

Sáng ngày 22/4/2018, tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) đã tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (HĐKĐCLGD) thẩm định kết quả đánh giá ngoài và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với Trường Đại học Quảng Bình.

Tham dự phiên họp, HĐKĐCLGD có 10 thành viên do PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHĐN làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đinh Thành Việt - Thư ký Hội đồng; TS. Lê Mỹ Phong - Trưởng Phòng KĐCLGD ĐH&TCCN, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám sát.

Về phía Trường Đại học Quảng Bình có PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên trong Đoàn công tác.

Tại buổi thẩm định, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng đã trình bày tóm tắt kết quả Tự đánh giá, nêu rõ các điểm mạnh, điểm tồn tại của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, xác định kế hoạch hành động nhằm khắc phục những tồn tại để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trình bày

tóm tắt kết quả tự đánh giá

Thay mặt Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Quảng Bình, PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đã báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, khẳng định rõ những điểm mạnh mà Trường Đại học Quảng Bình cần tiếp tục phát huy, đồng thời nêu lên những khuyến nghị cần thực hiện nhằm xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển theo sứ mạng và mục tiêu đã công bố.

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN báo cáo

tóm tắt kết quả đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình

 Theo chương trình buổi họp, các thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thảo luận và bỏ phiếu thẩm định kết quả đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình với 100% số phiếu tán thành Trường có 50/61 tiêu chí đạt yêu cầu (chiếm 81,97%). Kết quả đánh giá ngoài đã khẳng định Trường Đại học Quảng Bình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tăng cường công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường trước kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018; giúp phụ huynh và học sinh yên tâm khi chọn Trường Đại học Quảng Bình là địa chỉ tin cậy để học tập.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình