THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Thông báo bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ HĐ TDG theo QD 60 ngày 03/02/2012

3/23/2017 3:11:57 PM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình