TỰ ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Tự đánh giá năm 2013 Phần 4/5

12/17/2014 4:11:12 PM

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Mã trường: QBU                              

Tên trường: Đại họcQuảng Bình                                                       

Các mức đánh giá:

                                         

Đ: ĐẠT            C: CHƯA ĐẠT         K: KHÔNG ĐÁNH GIÁ

 


Tiêu chuẩn 1

Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

1.1

Đ

 

 

1.2

Đ

 

 

 

Tiêu chuẩn 2

Tổ chức và quản lý

2.1

Đ

 

 

2.2

Đ

 

 

2.3

Đ

 

 

2.4

Đ

 

 

2.5

Đ

 

 

2.6

Đ

 

 

2.7

Đ

 

 

 

Tiêu chuẩn 3

Chương trình giáo dục

3.1

Đ

 

 

3.2

Đ

 

 

3.3

Đ

 

 

3.4

 

C

 

3.5

Đ

 

 

3.6

 

C

 

 

Tiêu chuẩn 4

Hoạt động đào tạo

4.1

Đ

 

 

4.2

Đ

 

 

4.3

 

C

 

4.4

 

C

 

4.5

Đ

 

 

4.6

 

C

 

4.7

 

C

 

 

Tiêu chuẩn 5

Đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên và nhân viên

5.1

Đ

 

 

5.2

Đ

 

 

5.3

Đ

 

 

5.4

Đ

 

 

5.5

Đ

 

 

5.6

 

C

 

5.7

Đ

 

 

5.8

 

C

 

 

 

Tiêu chuẩn 6

Người học

6.1

Đ

 

 

6.2

Đ

 

 

6.3

Đ

 

 

6.4

Đ

 

 

6.5

Đ

 

 

6.6

Đ

 

 

6.7

 

C

 

6.8

 

C

 

6.9

 

C

 

 

Tiêu chuẩn 7

Ngiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

7.1

Đ

 

 

7.2

 

C

 

7.3

 

C

 

7.4

 

C

 

7.5

 

C

 

7.6

 

C

 

7.7

 

C

 

Tiêu chuẩn 8

Hoạt động hợp tác quốc tế

8.1

Đ

 

 

8.2

 

C

 

8.3

 

C

 

Tiêu chuẩn 9

Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

9.1

 

C

 

9.2

Đ

 

 

9.3

 

C

 

9.4

Đ

 

 

9.5

 

C

 

9.6

Đ

 

 

9.7

Đ

 

 

9.8

Đ

 

 

9.9

Đ

 

 

Tiêu chuẩn 10

Tài chính và quản lý tài chính

10.1

Đ

 

 

10.2

Đ

 

 

10.3

Đ

 

 TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá

Đạt

Chưa đạt

Không đánh giá

Số tiêu chí/Tổng số

39/61

22/61

0

Tỷ lệ (%)

63.9

36.1

0

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     Đã ký

                                                                                       PGS. TS Hoàng Dương Hùng

 

Các Tin đã đăng

  Tự đánh giá 2013 Phần 1/5 12/17/2014 4:17:11 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 2/5 12/17/2014 4:12:37 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 3/5 12/17/2014 4:11:59 PM

  Báo cáo tự đánh giá 2012 12/17/2014 4:08:13 PM

  Báo cáo tự đánh giá năm học 2010-2011 12/17/2014 4:07:38 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình