TỰ ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Văn bản hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo đại học

3/30/2018 2:03:51 PM
Các Tin đã đăng

  TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 2017 9/8/2017 3:37:09 PM

  Báo cáo Tự đánh giá năm 2017 9/5/2017 4:36:26 PM

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 6/30/2017 11:14:41 AM

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ 6/30/2017 11:04:08 AM

  QUYẾT ĐỊNH 6/28/2017 10:50:04 AM

  Báo cáo Tự đánh giá 2016 2/27/2017 11:10:14 AM

  Báo cáo Tự đánh giá năm 2015 3/21/2016 8:18:56 AM

  Tự đánh giá 2013 Phần 1/5 12/17/2014 4:17:11 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 2/5 12/17/2014 4:12:37 PM

  Tự đánh giá năm 2013 Phần 3/5 12/17/2014 4:11:59 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Đảm bảo CLGD- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình